Pri kombiniranih izvedbah se uporabi kombinacija akumulatorskega pašnega aparata z ustreznim adapterjem ali stabiliziranem usmernikom. Ustrezni adapterji nam omogočajo napajanje akumulatorskih pašnih aparatov tudi preko omre žne napetosti 230V/50Hz. (kombinirane izvedbe) Klasični polnilci za akumulatorje ali nestabilizirani usmerniki lahko povzročijo nestabilno delovanje, pregrevanje, večjo tokovno porabo in posledično trajno poškodbo pašnega aparata (če zato ni posebej konstrukcijsko prirejen), saj je njihova izhodna napetost običajno višja kot jo aparat potrebuje za normalno obratovanje.


ADAPTERJI NISO PRIREJENI ZA POLNJENJE AKUMULATORJEV !